Dofinansowanie

wartość projektu: 2.477.761,20 zł
wartość dofinansowania: 579.957,28 zł.

W wyniku realizacji projektu wprowadzono cztery nowe produkty tj.:
1. Chleb jagielloński.
2. Chleb rustykalny.
3.Chleb żytni foremkowy.
4.Chleb kornel.

Dotacja UE